Accións Formativas para Desempregados.

Dirixida prioritarimamente á cualificación profesional dos traballadores desempregados, pretende cubri-las necesidades de cualificación do mercado de traballo e atender aos requerimentos de productividade e competitividade das empresas e as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento dos traballadores.

Portal de información da Consellería de Traballo e Benestar :

 

 

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram