Poñemos á súa disposición as seguintes fontes de información:

  •  Suxestión: Idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora. -
  • Queixa: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais.
  • Reclamación: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP ten contraídos compromisos polo SXC ou legais e non foron cumpridos.

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram