¡NOVA! Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación.

Acreditación de Competencias. 

 

Data de publicación: 20.02.2018 .

 

 
-Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 21 de febreiro ao 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
 
-Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude xuntando a documentación necesaria.
 
-Procedemento para consultar a súa situación nesta aplicación: Prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder ao seu historial logo de introducir o DNI e códigos solicitados.Dentro do historial debe consultar o link <<Erros atopados na súa solicitude>>.
 
-De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
 -De non emendar a documentación solicitada no prazo establecido ao efecto, ésta non será tida en conta para o baremo.
-As listaxes provisionais de admitidos publicaranse a partir do 13 de marzo de 2018.

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram