Listaxes de solicitantes. 

 Aviso, departamento de Acreditación: publicadas listaxes das solicitudes aptas para ser baremadas e as que precisan enmendar a súa documentación, de cara ás Acreditacións de Competencias 2019.

 + info:

http://www.edu.xunta.es/fp/node/15103?fbclid=IwAR3X_t7ORRMRaDZnnm2k_rfzabA8NN3UN7lseIkPJt3sNrWhzofhqNtYnn4

¡NOVAPublicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 04.04.2018

 
Prazo para realizar o recurso de alzada: do 5 de abril ao 4 de maio de 2018, ámbolos dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> dirixido ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e posteriormente presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma, ou remitila por correo, segundo o establecido na normativa reguladora (artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).
Unha vez publicadas as listaxes definitivas, serán convocados á reunión grupal de asesoramento nos dez días seguintes e cunha antelación mínima dunha semana. A data prevista para a publicación das reunións grupais: 6 de abril de 2018.
Recorde que deberá realizar o pago das taxas antes de acudir á reunión grupal e entregar ao asesor o comprobante. Máis información: Taxas

¡NOVA! Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación.

Acreditación de Competencias. 

 

Data de publicación: 20.02.2018 .

 

 
-Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 21 de febreiro ao 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
 
-Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude xuntando a documentación necesaria.
 
-Procedemento para consultar a súa situación nesta aplicación: Prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder ao seu historial logo de introducir o DNI e códigos solicitados.Dentro do historial debe consultar o link <<Erros atopados na súa solicitude>>.
 
-De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
 -De non emendar a documentación solicitada no prazo establecido ao efecto, ésta non será tida en conta para o baremo.
-As listaxes provisionais de admitidos publicaranse a partir do 13 de marzo de 2018.

Acreditación de competencias 2018

 

NOVAPublicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia Data de publicación: 13.03.2018

 
 
Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ámbos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.10.03.2017

Prazo para realizar reclamacións: do 11 ao 15 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.


Ligazón as listaxes de admitidos e excluidos do CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6998

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram